Övergångsställe vid båthållplatsen behövs

Stockholms stad måste ta sitt ansvar för ett säkrare och mer tillgängligt resande med pendelbåten Riddarfjärdslinjen. Ett ordentligt övergångsställe behövs vid båthållplatsen på Söder Mälarstrand. Det skriver Sara Svanström (L), vice ordförande landstingets trafiknämnd, Patrik Silverudd (L) gruppledare Stockholms stads trafiknämnd och Johan Hjelm (L), ordförande Liberalerna Södermalm-Gamla stan. Den 11 januari i år startade… Read More »

Glädjande HPV-besked för pojkar från Folkhälsomyndigheten 

  HPV-vaccinering för pojkar ska utredas av Folkhälsomyndigheten. Ett efterlängtat besked anser Liberalerna och Jessica Ericsson (L), ordförande i beredningen för hälsa och läkemedel. – HPV-virus kan ge upphov till cancer hos både kvinnor och män. Både flickor och pojkar borde ha möjlighet till skydd för sig själva och sina partner. Vi väntade länge på… Read More »

Åslund (L): Ge äldre med mycket hemtjänst rätt till äldreboende

    För att fler äldre stockholmare som vill ska få flytta till ett äldreboende föreslår Liberalerna en förändring av riktlinjerna för biståndsbedömning. Huvudregeln i Stockholm idag är att den äldre ska bo kvar i sitt vanliga boende så långt det är möjligt. Liberalerna vill att en brytpunkt införs i riktlinjerna, vilket innebär att en… Read More »

Regeringen sviker ensamstående kvinnor som vill ha barn

  1 april blir insemination en laglig möjlighet för ensamstående kvinnor som vill ha barn. Finansieringen och implementeringen av reformen brister dock på flera punkter. Vare sig den rödgröna regeringen eller S-ledda Sveriges Kommuner och Landsting agerar. – Vi vill ha en jämlik vård mellan människor och över hela Sverige – då ska ensamstående kvinnor… Read More »

Liberalerna i Stockholm, Göteborg och Skåne säger nej till höghastighetsbanor

Höghastighetsbanor i Sverige blir dyra och ineffektiva, och försvåra regional tågtrafik och bostadsbyggande i storstäderna. 300 miljarder till spårinvesteringar kunde användas betydligt bättre. Liberalerna i Stockholms län och övriga storstadsregioner vill att planerna på höghastighetsbanor i Sverigeförhandlingen skrotas. – Höghastighetsbanor kommer att sluka enorma resurser som kunde användas betydligt bättre. Planerna måste skrotas innan de… Read More »

Stockholms län borde bli egen region – nu

En statlig utredning föreslår ny regionindelning i Sverige. Liberalerna i Stockholms län vill att Stockholms läns landsting får ombildas till en egen region omedelbart, utan att invänta geografiska gränsdragningar på nationell nivå. – Stockholms län är redan en stor och dynamisk region. Det är hög tid att vårt landsting kan ombildas också till en formell… Read More »

Miljonsatsning på reumatologi, forskning och vård

En ny akademisk vårdenhet för patienter med reumatisk sjukdom öppnar i maj på Sabbatsbergs sjukhus i Stockholm, som en del av Framtidens hälso- och sjukvård. Delar av vård, forskning och utbildning som idag bedrivs på akutsjukhusen flyttar till öppenvården. – Den akademiska öppenvårdsenheten för reumatologi blir första gången vi för ut universitetssjukvård utanför ett akutsjukhus.… Read More »