Vad är egentligen skärgården

Många turister har hört talas om “skärgården” då de kommer till Stockholm och de vet att det är något man ska besöka. Men vad är egentligen skärgården och hur kommer man dit?

Stockholms skärgård är belägen längs större delen av kusten i Stockholms län. Man kan inte säga exakt var den börjar eller slutar men man brukar ange Arholma i norr respektive landsort i söder som yttersta utposter. Österut sträcker den sig till Svenska Högarna. Skärgården brukar delas upp i den norra respektive den södra delen men oftast lägger vi också till den mellersta. Det finns också inre skärgården, mellanskärgården och ytterskärgården.

I skärgården finns runt 30.000 öar och skär, inte alla av dem stora nog att gå iland på men i alla fall med landyta som sticker ovanför vattenytan. Vän av ordning kan påpeka att det i vissa skrifter står 24.000 öar och visst finns det olika uppgifter. Vad är egentligen en ö?

En av anledningarna till de olika siffrorna kring antalet öar stavas landhöjning. Stockholm växer, geografin förändras, även om det inte är något vi märker av till vardags. Runt fem millimeter per år växer Stockholm och detta är tack vare landhöjning. För cirka 10.000 år sedan började isen att smälta, den senaste istiden gav vika, och landet började att resa sig.

Hur hittar man då till skärgården? Ja, antingen tar man sig till någon av de öar som är förbundna med fastlandet genom en bro, till exempel kan man ta sig till “skärgårdens huvudstad” Vaxholm och därifrån med bilfärja till Rindö och Värmdö. Eller så tar man en båt. Från Stockholm city avgår många turer varje dag, framför allt sommartid. Två av de största bolagen som driver färjetrafik är Cinderellabåtarna och Waxholmsbolaget.

flash-blog