Främja cykellivet i Stockhom

Cykling är utan tvekan det mest hållbara transportmedlet som inte använder motor. Att cykla istället för att ta bilen har speciellt positiva effekter i städer som påverkas av utsläppen från alla bilar. Den goda nyheten är att Stockholm har målet att öka andelen cyklister och främja cykellivet finansiellt. Faktum är att det redan fungerar då antalet cyklister ökade med hela 76 procent mellan 2003 och 2013. Dock är det nödvändigt att göra allt som går för att minska utsläppen och inte minst motverka de pågående klimatförändringarna.

Några effektiva metoder för att främja cykellivet i Stockholm är:

  • Anlägga cykelstationer.
  • Bygga ut cykelinfrastrukturen.
  • Göra gatorna säkrare.
  • Installera säkra cykelboxar med lås.

4 sätt att främja cykellivet

1. Anlägga cykelgarage – Ett alternativ till traditionella cykelställ är att anlägga större cykelgarage. Dessa större anläggningar för offentliga miljöer är mer praktiskt i storstäder och är ekonomiskt gångbart. Kika på några exempel hos Cykelboxen på hur det kan se ut. Ta till exempel Bergslagsparken i Trollhättan som i praktiken fungerar som ett förlängt vänterum till centralstationen. Ett cykelgarage har även fördelen att vara bekvämare, säkrare och kan rymma andra relaterade saker till cykeln. Om säkerhet är prioriterat får du inte missa att kika Cykelboxens appstyrda cykelboxar som har installerats på ett antal ställen i Lerums kommun.

2. Bygga ut cykelinfrastrukturen – En faktor som kan missgynna cykelllivet är bristen på cykelbanor. Om en person uppfattar det som osäkert att cykla kan det hindra dem från att cykla trots att de egentligen vill. Nyckeln är att bygga gott om cykelbanor och ge cyklister ett eget utrymme att cykla på.

3. Göra gatorna säkrare – Det finns ett antal åtgärder som kan vidtas för att göra det säkrare att cykla. Ett av dessa är att sänka hastighetsgränserna för att göra vägarna lugnare och minska olyckorna.

4. Installera säkra cykelboxar med lås – Ännu ett effektivt sätt att främja cykellivet i Stockholm är att tillhandahålla platser där cyklar kan låsas in. Det här är en utmärkt lösning i områden där det har förekommit cykelstöld eller vandalism. Om människor känner sig trygga med att parkera sin cykel ökar det motivationen att ta cykeln istället för bilen.

flash-blog