Kort presentation

Stockholm grundades på 1200-talet, faktiskt finns det ett så specifikt årtal som 1252 vilket staden har tagit som året för sitt grundläggande tack vare de två dokument som återfunnits som omnämner Stockholm i skrift för första gången. Mannen som skrivit dokumenten är Birger Jarl och således har man tagit honom till sig som stadens grundläggare. Naturligtvis händer inte allt på ett år, människor bodde här redan innan 1252, men för ordningens skull.

Allt började på den lilla ö som idag kallas Gamla stan och där man byggde ett försvarstorn som skulle försvara inloppet till Mälaren och de viktiga städer som låg kring sjöns stränder. Försvarstornet växte och snart fann man här istället den kungliga borgen Tre Kronor. Allt började alltså på en liten ö men idag är staden utspridd på fjorton öar och fastland.

Staden är, för att generalisera, en tredjedel vatten, en tredjedel grönområden och en tredjedel bebyggelse. 90 % av de som bor i city bor inte längre än 300 meter från ett grönområde även om det inte behöver vara en gigantisk park utan även en mindre oas räcker fint.

En tredjedel vatten. Staden är belägen mellan två vatten; Östersjön i öst och Mälaren i väst. Från början var Mälaren en havsvik men har genom landhöjning och utfyllnader kommit att bli Sveriges tredje största sötvattensjö. Man kan enkelt åka mellan de två vattnen tack vare de tre slussar som finns; Karl Johanslussen mellan Gamla stan och Södermalm, Hammarbyslussen söder om Södermalm och slussen i Södertälje. Förvisso är Karl Johanslussen just nu under renovering men runt år 2025 kommer den åter att öppna och city har två farbara slussar.

En tredjedel bebyggelse. När man reser runt i Stockholm slås man av dess låga siluett. Det finns inga skyskrapor i Stockholm. Fram till ett par val sedan fanns en bestämmelse om att bostadshus fick vara max åtta våningar höga och de fick inte dölja sikten mot en kyrka. Den bestämmelsen är idag borta då Stockholms befolkning växer oerhört fort men fortsatt vill staden hålla ned höjden på husen. Titta på Hötorgsskraporna vid Hötorget – högre än så ska husen inte vara. Bebyggelsen är en mix av gammalt och nytt där 1700-talet möter 1900-talets mitt och det ultramoderna harmonierar med byggnader med etthundra år på nacken.

En del av stadsdelarna kontrasterar mot varandra och erbjuder därmed besökaren oanade möjligheter. Södermalm betraktas som den mer avslappnade och bohema delen av stan där secondhandbutiker, hantverksbutiker, SoFo och Bondens marknad lockar besökare från när och fjärran. Östermalm är den finare stadsdelen med dyra märkesbutiker, exklusiva restauranger och bostadshus där våningarna kostar runt 150.000kr per kvadratmeter. Kungsholmen sägs vara den singeltätaste stadsdelen. Men det är såklart en generalisering, alla stadsdelar har en välkomnande atmosfär.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *