Vården för HBTQ-personer ses över

By | 16 september, 2015
Sjukvården i Stockholms län ska HBT-diplomeras och en ny HBT-policy tas fram. I höst öppnar också Sveriges första mottagning för våldtagna män. Nu utvecklar landstinget vården för HBTQ-personer.

– Alla människor ska känna sig trygga i mötet med vården. Vi har tagit stora steg med bland annat landets första HBT-policy för ett helt landsting och nu går vi vidare. Kunskap är det bästa verktyget mot fördomar och diskriminering, och vi ska ta fram en utbildning för att HBT-diplomera vården. 2017 är det dags för en uppdaterad version av vår HBT-policy, säger hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink (FP).

På Folkpartiets initiativ begärde sju partier i hälso- och sjukvårdsnämnden en redogörelse för HBTQ-arbetet i allmänhet och transpersoners situation i synnerhet.

– Vi behöver öka insatserna för transpersoner och korta väntetiderna för könsbytesoperationer. Journalsystemen ska också förändras för att säkerställa att alla får en säker vård oavsett könsidentitet, och jag förstår att de som drabbas av krånglet och bristerna är otåliga. Tills vi får fram en lösning måste rutinerna vara glasklara för att säkra korrekt vårdinformation, understryker Anna Starbrink (FP).

Mottagningen för våldtagna män öppnar senare i höst och gäller förstås alla män som utsätts för sexuellt våld,men det är också en viktig del i den HBTQ-relaterade vården. Landstinget uppgraderar också sinapatientenkäter för att få mer detaljerad kunskap.

– Kunskapen och arbetet mot fördomar är viktigt och gynnar alla oavsett sexuell läggning eller könsidentitet, konstaterar Anna Starbrink (FP).

HBTQ-arbetet i landstinget och sjukvården

Stockholms läns landstings HBT-policy är Sveriges första heltäckande för ett landsting, och gäller 2012-2016. Utbildningsinsatser kopplade till HBT-policyn riktas mot vården, bl a webbaserad utbildning, som är tillgänglig för alla via intresserade via internet. Specifikt för transpersoner har Socialstyrelsen kommit med kunskapsstöd för vuxna och barn med könsdysfori, där man betonar multidisciplinär samverkan samt samtalsbehandling och psykosocialt stöd.

Exempel på åtgärder och fortsatt arbete:
– Mottagning för våldtagna män, öppnar på Södersjukhuset i oktober 2015.
– Utbildning för HBT-diplomering av vården.
– Utvidgade möjligheter till kunskapsinhämtning via patientenkäter (fler metoder än brevundersökningar).
– Översyn av journalsystem för att säkerställa informationssäkerhet och säker vård för alla oavsett könsidentitet; gäller t ex gravida transpersoner med manligt personnummer som i dag riskerar problem både i vården och i kontakter med myndigheter som Skatteverket och Försäkringskassan.  Medan tekniska lösningar undersöks inskärps behovet av starka rutiner för att säkra vården och informationssäkerheten.
– HBT-policyn ska revideras för en ny period.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *