Transsexuella och lesbiska föräldrar ska inte diskrimineras

By | 23 maj, 2015
Regelverk i hälso- och sjukvården skapar onödiga hinder och lidande för HBT-personer på flera sätt. Journalsystemen kan inte hantera gravida transpersoner, blodgivningsreglerna stoppar personer som bytt kön, och lesbiska par går miste om inseminationsförsök för att de behandlas utifrån den heterosexuella parnormen. Det vill Folkpartiet ändra på.

– Vårt samhälle har gjort stora framsteg i jämlikhet för HBT-personer men gång på gång stöter vi på problem i föråldrade regelverk och stelbenta system. Det är ett tålamodskrävande men viktigt arbete att undanröja dessa hinder för jämlikhet ett efter ett. Nu har vi identifierat tre tydliga hinder för HBT-personer i sjukvården, säger hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink (FP).

När en person med manligt juridiskt kön blir gravid fungerar det inte för dagens journalsystem. Gravida transmän tvingas bära med sig pappersjournaler vilket medför risken att viktiga uppgifter om allergier eller fostrets hälsotillstånd inte hänger med i alla steg. Det kan uppstå problem med andra vårdkontakter under graviditeten, t ex vid akut sjukdom. Även andra myndighetskontakter riskerar att bli onödigt krångliga och tidskrävande, t ex att få personnummer till det nyfödda barnet eller föräldrapenning.

Dagens Nyheter skriver i dag om Peter och Henrik och deras upplevelser av vården. Anna Starbrink berättar om sitt möte med dem och ett annat par som redan blivit föräldrar, och om sina reaktioner och beslutsamhet att ändra situationen på denna och andra punkter för HBT-personer i vården .

– Ett viktigt hinder vi vill undanröja är att ge transpersoner möjlighet till en lika patientsäker vård vid graviditet genom ett uppgraderat journalsystem. Och andra myndigheter som Skatteverket och Försäkringskassan behöver uppenbarligen också uppgradera sina rutiner, menar Anna Starbrink (FP).

Att bli blodgivare är omöjligt för män som har haft sex med män under det senast föregående året. Det vållar också problem för transpersoner. Fokus för att hindra smittspridning via blodgivning bör ligga på riskerna.

– Transpersoner ska kunna lämna blod utan att diskrimineras, och jag uppmanar Socialstyrelsen att se över sina föreskrifter. Samtidigt ska vi stärka det hiv-preventiva arbetet och lyfta transpersoners utsatta situation, understryker Anna Starbrink (FP).

Insemination är en möjlighet att bli gravid som har betytt allt för många barnlösa par, som ges upp till tre IVF-försök på landstingets bekostnad. Sedan några år finns möjligheten även för lesbiska – men den ena kvinnan som börjar med IVF-behandlingen får inte överlåta de resterande försöken till sin partner. Det betyder att om ett försök misslyckas och den första kvinnan hinner passera åldersgränsen, eller andra hinder föreligger, så brinner parets möjligheter att bli föräldrar helt enkelt inne.

– En onödigt rigid inställning vid IVF-behandlingar skapar lidande för HBT-personer, helt i onödan. Jag vill att vi avskaffar begränsningen med s.k. personliga försök och ger möjlighet att överlåta IVF-försök åt sin partner, säger Anna Starbrink (FP).

Anna Starbrinks blogg.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *