Tag Archives: öppenvård

Miljonsatsning på reumatologi, forskning och vård

En ny akademisk vårdenhet för patienter med reumatisk sjukdom öppnar i maj på Sabbatsbergs sjukhus i Stockholm, som en del av Framtidens hälso- och sjukvård. Delar av vård, forskning och utbildning som idag bedrivs på akutsjukhusen flyttar till öppenvården. – Den akademiska öppenvårdsenheten för reumatologi blir första gången vi för ut universitetssjukvård utanför ett akutsjukhus.… Read More »