Tag Archives: funktionsnedsättning

Funkisråden måste ges bättre förutsättningar

Liberalerna anser inte att råden för funktionshinderfrågor tillåts fungera som det är tänkt i Stockholm. I en del fall kommer synpunkterna inte politikerna till del i tid. Vid flera tillfällen har råden lyft viktiga synpunkter i ärenden som sedan inte tas till vara och som kommer de förtroendevalda till del först efter att beslut har… Read More »