Stockholms län borde bli egen region – nu

By | 9 mars, 2016

En statlig utredning föreslår ny regionindelning i Sverige. Liberalerna i Stockholms län vill att Stockholms läns landsting får ombildas till en egen region omedelbart, utan att invänta geografiska gränsdragningar på nationell nivå.

– Stockholms län är redan en stor och dynamisk region. Det är hög tid att vårt landsting kan ombildas också till en formell region med större makt över viktiga frågor för stockholmarna. Vi ska inte behöva invänta en långdragen diskussion och gränsdragning i övriga Sverige, säger Anna Starbrink (L), landstingsråd och gruppledare i Stockholms läns landsting och förbundsordförande för Liberalerna i Stockholms län.

– En ny Stockholmsregion vore bra för invånarna i hela länet, för den regionala utvecklingen och planeringen av ny viktig infrastruktur i form av spår, vägar och kollektivtrafik. Det faktum att en spretig majoritet i Stockholms stadshus stretar emot får inte hindra utvecklingen för hela länets invånare, säger Anna Starbrink (L).

Stockholm

På många håll i Sverige är regionfrågan betydligt mer komplex än i Stockholm, där man klarar att bilda en egen region redan nu. Den statliga utredningen föreslår ett samarbete med Gotland – som utredningen föreslår gemensam region med. I dag finns ett välfungerande samarbete om sjukvården och samverkan kan fortsätta i olika former, antingen om Gotland i framtiden önskar delta i en utvidgad, gemensam region, eller får en särställning.