Sex gånger fler psykologbesök i primärvården

By | 12 april, 2016

Alltfler stockholmare får psykosocial hjälp på vårdcentralerna och husläkarmottagningarna. Allra snabbast ökar besöken hos psykologer, som femdubblats sedan vårdvalets införande. Totalt har de psykosociala besöken tredubblats. Nu går landstinget på Liberalernas initiativ vidare med utbyggnad av den psykiska hälsovården.

– I vården ska du få snabb och bra hjälp oavsett om dina behov är fysiska eller psykologiska. Vår stora utbyggnad av den psykiska hälsovården är en viktig del av en modern hälso- och sjukvård för hela människan, säger hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink (L).

Anna Starbrink (L).

Anna Starbrink (L).

– Psykologbesöken ökar snabbast och vi vill att ännu fler stockholmare ska kunna få en mer avancerad psykologisk behandling i primärvården. Många får bra hjälp av kuratorer, i KBT-samtalsgrupper eller med några terapitillfällen men vissa behöver mer. Den framtida psykiska hälsovården innebär både fler psykologer och längre behandlingsserier med upp till tjugo terapitillfällen. Det innebär att man kan slutbehandla måttlig ångest och depression i primärvården, berättar Anna Starbrink (L).

Psykosociala besök: Antal och ökning

Mellan 2008 och 2015 har antalet psykosociala besök i primärvården ökat med över 215.000, från 70.000 till 285.000 besök, vilket motsvarar 307 procent.

Psykologbesökens andel har ökat från 27 till 41 procent. I antal har psykologbesöken ökat med 97.000, från 19.000 till 116.000, eller med 511 procent.

För utvecklingen år från år, se nedanstående tabell över psykosociala besök 2008-2015.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Totalt 70 091 110 249 127 298 150 650 177 907 202 510 247 108 285 336
Förändring 57,3% 15,5% 18,3% 18,1% 13,8% 22,0% 15,5%
Psykologbes. 18 997 34 473 44 802 53 123 64 406 71 720 93 145 116 043
Andel psykologb. 27,1% 31,3% 35,2% 35,3% 36,2% 35,4% 37,7% 40,7%