Övergångsställe vid båthållplatsen behövs

By | 31 mars, 2016

Stockholms stad måste ta sitt ansvar för ett säkrare och mer tillgängligt resande med pendelbåten Riddarfjärdslinjen. Ett ordentligt övergångsställe behövs vid båthållplatsen på Söder Mälarstrand. Det skriver Sara Svanström (L), vice ordförande landstingets trafiknämnd, Patrik Silverudd (L) gruppledare Stockholms stads trafiknämnd och Johan Hjelm (L), ordförande Liberalerna Södermalm-Gamla stan.

Foto: Lars Fernqvist.

Foto: Lars Fernqvist.

Den 11 januari i år startade pendelbåten Riddarfjärdslinjen. Båtlinjen tar dig mellan Kungsholmstorg och Söder Mälarstrand på cirka 7 minuter. SL:s resenärer får ett alternativ när Slussen byggs om, liksom cyklister när Trafikverket ska renovera Centralbron. Hittills har, glädjande nog, antalet resenärer på linjen varit över förväntan, med över 11 000 resenärer under den första månaden.

Landstinget satsar på pendelbåten, men från Stockholms stads sida har få initiativ tagits till att stödja satsningen med exempelvis hållplatser och kajlägen. Nu har staden möjligheten att enkelt bidra till att stärka Riddarfjärdslinjens attraktivitet och tillgänglighet: med ett övergångsställe på Söder Mälarstrand i direkt anslutning till hållplatsen.

I dag tvingas de som kommer från Torkel Knutssonsgatan och som vill ta båten mellan Södermalm och Kungsholmen att gå en omväg. Resenärer som inte vill ta den omvägen möts av ett meterhögt staket. De som väljer denna väg utsätter både sig själva och andra för en risk när de korsar Söder Mälarstrand. Detta kan enkelt åtgärdas genom att anlägga ett övergångsställe i nära anslutning till de trappor som leder ner till Söder Mälarstrand från Torkel Knutssonsgatan.

Den pendelbåtslinje som landstinget nu har anlagt ska självklart vara tillgänglig. Hittills har dock Stockholms stad visat en avog inställning till miljövänlig, flexibel och attraktiv kollektivtrafik på vatten. Det är synd. Staden borde åtminstone anlägga ett övergångsställe vid båthållplatsen på Södermalm.
vice ordförande landstingets trafiknämnd

Patrik Silverudd (L)
gruppledare Stockholms stads trafiknämnd

Johan Hjelm (L)
ordförande Liberalerna Södermalm-Gamla stan

Artikeln har tidigare publicerats i Mitt i Södermalm vecka 13 2016.