Ordentliga fördyringar för ifrågasatt Nobelbygge

By | 2 mars, 2016

Den 10 mars behandlar Stockholms stads exploateringsnämnd planerna på ett Nobelcenter på Blasieholmen. Liberalerna är emot planerna i sin nuvarande utformning. Nu står det också klart att bygget blir betydligt dyrare än tidigare planerat. Staden har också i förhandlingarna med Nobelstiftelsen erbjudit sig att betala en del kostnader som normalt tillfaller byggaren.
– Kostnaden för projektet har nästan fördubblats. Det som tidigare skulle vara en plus-minus-noll-affär ser nu ut att börja skena för Stockholms skattebetalare. Det här blir inte alls det öppna, publiktillvända vetenskapshus som stockholmarna kan dra nytta av. Det blir fel hus på platsen och nu blir det dessutom ett mycket dyrt hus, säger Björn Ljung (L), gruppledare i stadsbyggnadsnämnden.
– Tullhuset från 1876 föreslås rivas, tvärtemot de utfästelser som tidigare gällt om att bevara huset, och det är vi emot. Staden erbjuder sig också att betala kostnader förknippat med att få igenom byggplanerna, vilket är anmärkningsvärt. Stockholmare som vill bygga balkonger eller bygga nytt måste betala planavgift, det ska gälla också för Nobelstiftelsen, säger Björn Ljung (L), gruppledare i stadsbyggnadsnämnden.
Idag är fem av fullmäktiges nio partier emot förslaget.
– Det vore oansvarigt av Socialdemokraterna att köra igenom bygget med den växande opinion mot som finns, både bland stockholmarna och nu bland Stockholms partier. Vi ska vara varsamma om den historiskt oersättliga bebyggelsen i Stockholms hjärta. Stockholm behöver mötesplatser som firar vetenskap och forskning – men det är inte det hus som nu planeras, säger Abit Dundar (L), gruppledare i exploateringsnämnden.