Ny akut på S:t Görans sjukhus kretsar kring patienten

By | 19 april, 2016

Den nya akutmottagningen på S:t Görans sjukhus invigdes i dag av hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink (L). Den första patienten tas emot 26 april.

365 miljoner kronor har investerats i den nya akuten med kapacitet för 100 000 besök per år. I dag tar man emot 85 000 besök – i lokaler ursprungligen byggda för 35 000. SVT rapporterar.

– Nu får vi en modern akutmottagning med kapacitet för dagens och morgondagens vårdbehov. Vi får lokaler som är anpassade för patienterna och vårdflödena istället för att patienter och personal ska behöva anpassa sig till lokalerna. Det möjliggör en modern sjukvård där personalen arbetar i team runt patienten och man effektivt och snabbt kan sätta in de resurser som behövs från akutvård, specialister, röntgen och labb med mera, säger hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink (L).

akuten-StGöran-förhandsvisning-AS-1024x768

Anna Starbrink (L) – tredje från höger – tog med sig Alliansens sjukvårdspolitiker och SVT på en förhandstitt på den nya akutmottagningen på S:t Görans sjukhus.

S:t Görans sjukhus – ny akutmottagning

Den nya akutmottagningen har fullt moderna lokaler och kapacitet att ta emot 100 000 besök per år. Nuvarande akutmottagning är anpassad för 35 000 besök per år, men tar emot 85 000 besök. Den nya akuten har med andra ord kapacitet för dagens och även kommande behov då Capio S:t Görans sjukhus får en ännu viktigare roll för stockholmarnas sjukvård.

Den nya akutmottagningen öppnar för patienter 26 april.

Ökad kapacitet

– 29 nya moderna övervakningsplatser, mot 15 på gamla akutmottagningen.
– 26 nya moderna bedömnings- och undersökningsrum (varav tre för infektionspatienter med smittspridningsrisk, med egen ingång och toalett), mot 15 på gamla akutmottagningen.
– 4 akutrum (ett femte färdigställs när nya ambulanshallen står klar).

Ökade lokalytor

Akutmottagningens lokaler omfattar 2 800 kvm. Det innebär dubbelt så stor yta som den nuvarande akutmottagningen. Akutröntgen 550 kvm i helt nya lokaler. Andaktsrummet 130 kvm helt nya lokaler. Tillkommande senare: ambulanshall 600 kvm.

Möjliggör nya arbetssätt:

– Bättre kvalitet och patientsäkerhet, exv fler platser för övervakning med telemetri, fler akutrum, ett särskilt isoleringsrum med egen ingång för patienter med misstänkt smitta.
– Teamarbete runt patienten med medarbetare med olika kompetenser.
– Lokalerna är anpassade efter patienten/patientflöden, exv närhet akutmottagning och akutröntgen. Arbetet blir mer effektivt och det finns bättre förutsättningar att utveckla akutsjukvården.
– Lokalerna kan enkelt anpassas för framtida utveckling av vården och arbetssättet.
– Övervakningsplatser med större avskildhet ger ökad integritet.
– God arbetsmiljö och vårdmiljö i nya, fräscha och funktionella lokaler.

Del av framtidens hälso- och sjukvård

Utbyggnaden av ny akut och i nästa etapp nya vårdavdelningar och fler vårdplatser på S:t Görans sjukhus är en del av framtidsplanen för hälso- och sjukvården med utbyggnader akutmottagningarna och vårdplatserna på Södertälje sjukhus, Danderyds sjukhus, Karolinska Huddinge och på Södersjukhuset; utbyggnad av ett flertal mindre sjukhus som Sollentuna, Bromma, Nacka och närsjukhusdelen av Södertälje sjukhus; och det nya universitetssjukhuset Karolinska Solna varifrån mindre högspecialiserad vård och akutvård flyttas till övriga sjukhus.