Liberalerna öppnar för enhetstaxa i SL

By | 9 januari, 2016
Liberalerna i landstinget vill införa ett enklare taxesystem än i dag – ett system som både är rättvist och ger en stabil ekonomi för bättre kollektivtrafik.

Ett enkelt, rättvist och smidigt taxesystem som ger tillräckliga intäkter för att säkra framtidens kollektivtrafik: det är Liberalernas utgångspunkt när priser och taxor i SL-trafiken ska nu ses över.

– En pågående utredning visar att det går att uppnå ett taxesystem med enhetstaxa som är finansierat, enkelt och rättvist, något som varit viktigt för oss i Liberalerna, säger Sara Svanström (L), vice ordförande i landstingets trafiknämnd.

För de flesta resenärer gäller i praktiken enhetstaxa redan i dag. De flesta har periodkort och de som reser på enkelbiljett gör det oftast i en zon. Enbart ‪fyra procent av det totala antalet resor sker med enkelbiljett över flera zoner.

Kollektivtrafiken i Stockholms län står inför stora och omfattande utbyggnader. Tillsammans med ökat resande kommer det att innebära högre kostnader för kollektivtrafiken. Med grund i utredningen om taxorna finns förutsättningar för bred politisk enighet kring den långsiktiga finansieringen. Prisnivåerna på olika biljetter behöver nu diskuteras utifrån noggranna överväganden. För Liberalerna är det viktigt att nivån på en enhetstaxa läggs på en nivå där finansieringen av kollektivtrafiken inte äventyras utan snarare att ekonomin stärks. Vi vill heller inte att människor ska sluta gå och cykla. Ytterligare en faktor är priset på månads- och säsongskort.

– Trogna resenärer med periodkort ska fortsatt premieras. Vi kommer inte acceptera en enhetstaxa som minskar intäkterna eller som bygger på glädjekalkyler, säger Sara Svanström (L).

DN rapporterar om att det är ”politiskt klart” för enhetstaxa efter Liberalernas ställningstagande.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *