Liberalerna i Stockholm, Göteborg och Skåne säger nej till höghastighetsbanor

By | 10 mars, 2016

Höghastighetsbanor i Sverige blir dyra och ineffektiva, och försvåra regional tågtrafik och bostadsbyggande i storstäderna. 300 miljarder till spårinvesteringar kunde användas betydligt bättre. Liberalerna i Stockholms län och övriga storstadsregioner vill att planerna på höghastighetsbanor i Sverigeförhandlingen skrotas.

Anna Starbrink (L).

– Höghastighetsbanor kommer att sluka enorma resurser som kunde användas betydligt bättre. Planerna måste skrotas innan de slukar mer tid och utredningsresurser. För människor och företag i Stockholm och de andra storstadsregionerna är regional tågtrafik viktigast: för att fler ska känna friheten i ett jobb, någonstans att bo och ett vardagspussel som går ihop.

Anna Starbrink (L), landstingsråd, ordförande Liberalerna i Stockholms län.

Lotta Edholm (L), oppositionsborgarråd och gruppledare.

– Sverige och Stockholm behöver satsa på spårbunden trafik men höghastighetsbanor är helt fel prioritering. Nummer ett för staten borde vara att se till att  dagens haltande tågtrafik fungerar ordentligt. Nummer två är satsningar på den regionala spårbundna trafiken som ger störst effekt på resande och bostäder. Där skulle miljarderna göra betydligt större nytta.

Lotta Edholm (L), borgarråd, ordförande Liberalerna i Stockholms stad.

Anna Starbrink och Lotta Edholm skriver i dag tillsammans med företrädare för Liberalerna i Skåne, Göteborg och Västsverige på DI debatt om att stoppa planerna på höghastighetsbanor.

Därför säger Liberalerna nej till höghastighetsbanor

1. Staten måste först säkerställa att tågtrafiken som finns fungerar bättre för människor och företag.

2. Kostnaderna för höghastighetsbanor, över 300 miljarder utan stationer och anslutningsbanor, motsvarar 15 års ordinarie statliga investeringar i infrastruktur. Andra projekt riskerar att trängas undan.

3. Forskningen visar att satsningar på spårbunden trafik främst är lönsam i ett regionalt perspektiv. Höghastighetstågen tillför inget till regionaltrafiken utan kommer tvärtom tränga undan region- och pendeltåg från spåren i storstadsregionerna (se 4).

4. Höghastighetstågen kommer inte gå på egen räls in i citykärnorna. Det begränsar nyttan för höghastighetstågen i stort och i synnerhet för storstadsregionerna.

Andra mål och projekt som Liberalerna i storstadsregionerna prioriterar:

Generellt:
– Bättre underhåll och upprustning av befintliga spår inte minst i storstadsregionerna
– Förstärkningar av regionala spår och tågtrafik
– Upprustade och utbyggda stambanor för 2,5 resp 3,5 timmars restid till Göteborg och Malmö

Specifikt:
– Ostlänken Stockholm-Linköping
– Snabbtåg Göteborg-Landvetter-Borås
– Stambanan Malmö-Hässleholm
– Västkustbanan