Liberalerna föreslår projekt Blåljuskompisar

By | 26 februari, 2016

Liberalerna föreslår att Stockholms stad tar ansvar för att samordna och utveckla ett regelbundet förebyggande samarbete ”Blåljuskompisar”, mellan blåljusmyndigheter och skolor i Järva för att förhindra blåljusattacker.

– Vi föreslår ett särskilt projekt i Järva där ungdomar på glid till exempel får följa med och se hur brandförsvaret jobbar i praktiken. Detta kräver att socialtjänsten i stadsdelarna tar ett stort ansvar. Erfarenheter från Malmö pekar på att ett bra förebyggande arbete faktiskt ger resultat för tryggheten, säger Lotta Edholm (L), oppositionsborgarråd.

Behovet av bättre förebyggande arbete mot misstro mot blåljusmyndigheter i lokalsamhällena lyftes på föreningen Global Villages möte i Tensta (25/2) där boende, politiker och representanter för polisen, ambulansen och räddningstjänsten diskuterade otryggheten i stadsdelen efter den uppmärksammade attacken mot en ambulans nyligen. Sveriges Radio rapporterar från dialogmötet i Tensta här.

Förutom det stora behovet av bättre arbete mot ungdomar menar Lotta Edholm också att staten genom sina myndigheter måste investera i förorterna och se till att till exempel Arbetsförmedlingen har representation också i utsatta områden:
– Långsiktigt behöver både statliga myndigheter, polis och andra blåljusmyndigheter bli mer närvarande i de utsatta områdena varje dag, flykten från förorten måste stoppas, säger Lotta Edholm (L), oppositionsborgarråd.
Fakta om Liberalernas förslag Blåljuskompisar – projekt mot blåljusvandalisering:
– Unga i områden som har haft problem med attacker mot utryckningsfordon, bör på ett ordnat sätt möta ambulanspersonal och räddningstjänst i positiva sammanhang.
– Med projekt ”Blåljuskompisar” ska både ambulans och räddningstjänst samt polis på ett återkommande och intensifierat sätt träffa unga.
– Ungdomar på glid bör särskilt adresseras och få knyta relationer med blåljusmyndigheterna, t.ex. regelbundet få följa med och se hur de jobbar.
– Stockholms stad bör stå värd för samverkansprojektet som också behöver landstingets och polisens aktiva medverkan.