Läkares IT-kritik välkommen

By | 27 maj, 2016

Sveriges yngre läkare är frustrerade över krångliga och omoderna IT-staten i vården. Innovationslandstingsrådet Daniel Forslund (L) välkomnar kritiken och utlovar snar förändring. Miljarder investeras nu i framtidens informationsmiljö för vården.

– Läkarnas frustration över IT-krånglet är förståelig. Jag är själv oerhört frustrerad över omoderna och inflexibla IT-system och det är inte konstigt att de som jobbar med systemen varje dag tröttnar.

IT-vård-iPad

Surfplattor borde självklart kunna användas av vårdpersonal för mobila IT-lösningar, menar Daniel Forslund (L).

Daniel Forslund (L) är Sveriges första innovationslandstingsråd och en stor del av uppdraget går ut på att skapa bra IT-lösningar för vården. Han välkomnar läkarnas kritik, som framkommer i en enkät från Sylf, Sveriges yngre läkares förening. Av 439 svarande underläkare vill 93 procent se en samlad journalöversikt för patienten. 83 procent uttrycker missnöje med de digitala journalsystemen. 55 procent tvivlar på patientsäkerheten och integriteten. DN rapporterar om detta i dag.

– Läkarna har en nyckelroll i att efterfråga och bidra till att utforma framtidens smarta och smidiga IT-lösningar. Vi vill ha system som underlättar, stärker patientsäkerhet och förbättrar arbetsmiljön. I dag är det tyvärr ibland tvärtom, konstaterar Daniel Forslund.

Miljardinvesteringen från Stockholms läns landsting och Västra Götalandsregionen (4,4 miljarder) i ett nytt kärnsystem ska lägga grunden för andra moderna system t ex för journaler. Tidsödande processer som multipla inloggningar i flera olika system ska förenklas. Patienters delaktighet ska ökas. Krångliga gamla IT-system ska skrotas. Stor kraft läggs på att kartlägga och utnyttja vårdpersonalens behov och synpunkter.

Daniel Forslund (FP), innovationslandstingsråd

Daniel Forslund (L), innovationslandstingsråd

– Självklart ska läkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal ha tillgång till modern teknik och hjälpmedel. Att använda surfplattor som iPad som mobila lösningar för journal och anteckningar är ju knappast revolutionerande utan borde vara standard. Det är något som de flesta numera använder i sin vardag och det borde självklart användas när läkarna är på jobbet och räddar liv, understryker Daniel Forslund.