Jämställdhetspris ska ge mer likvärdig vård

By | 25 januari, 2016
För att uppnå en likvärdig vård oavsett kön, har Liberalerna tagit initiativ till ett nytt jämställdhetspris för hälso- och sjukvården i Stockholms län.

– Att ge alla invånare en likvärdig vård är ett ständigt pågående arbete. Vår kunskap ökar ständigt liksom våra verktyg för att stötta likvärdighet med t.ex läkemedel och andra behandlingar. Vårt nya jämställdhetspris ska stimulera utvecklingen och belöna initiativ som både innebär direkt förändring lokalt, och kan spridas till hälso- och sjukvården i stort. Nu ger vi hälso- och sjukvårdsförvaltningen uppdrag att ta fram ett förslag kring detaljer och kriterier, säger hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink (L).

– Jämställd vård handlar om likvärdig behandling, att både kvinnor och män ska behandlas utifrån sina förutsättningar. Ibland innebär det samma behandling oavsett kön – ibland att diagnostiken vid t ex hjärtsjukdom eller behandlingen med t ex läkemedelsdoser behöver se annorlunda ut. Vårt nya jämställdhetspris ska delas ut årligen till medarbetare eller organisationer inom Stockholms läns sjukvård som bidrar till en utveckling av jämställdheten i vården, berättar landstingsstyrelsens vice ordförande Ninos Maraha (L).

Jämställd vård

Landstingets arbete för jämställd hälso- och sjukvård kretsar mycket kring att ta fram och sprida aktuell och korrekt kunskap kring diagnostik och behandling. Framtagande och analys av könsuppdelad statistik är ett viktigt hjälpmedel och ger kunskap som ska leda till åtgärder. För läkemedelsbehandling finns numera Genusknappen, ett stöd för läkarna som markerar i systemet när ett recept skrivs ut om ett preparat fungerar olika för kvinnor och män. Landstinget utbildar löpande chefer i jämställdhet, genom konkreta projekt där cheferna åstadkommer förändring i sina respektive verksamheter och samtidigt skapar en bank av erfarenhet och goda exempel.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *