FP: Ta emot fler fristadskonstnärer, Mogert!

By | 13 oktober, 2015
Rasmus Jonlund, Hanna Gerdes och Anne-Lie Elfvén (FP) inför att majoritetens budget presenteras: ”Dags för Stockholms stad att ta emot fler förföljda kulturskapare”.

Årets Nobelpristagare Svetlana Aleksijevitj belönas för ett stort och viktigt författarskap. Men hennes Nobelpris är samtidigt en hyllning till det fria ordet. Aleksijevitj har genom åren trampat många makthavare och ömhudade potentater på tårna, och det har inte gått ostraffat. Förföljd av diktatorn Lukasjenko i hemlandet Vitryssland blev hon en av de författare och kulturskapare som tvingades söka en fristad utomlands, genom nätverket av författarfristäder (ICORN).

Med intryck av Aleksijevitjs Nobelpris vill vi liberaler ta chansen att uppmärksamma fristäderna, och lyfta Folkpartiets initiativ att utöka fristadsprogrammet i Stockholm och Sverige. Vi behöver fler fristäder, och i Stockholm vill vi ta emot fler fristadsförfattare – och även andra konstutövare. Också musiker och konstnärer förföljs och kan behöva en fristad.

Många kulturskapare får liksom Svetlana Aleksijevitj uppleva förföljelser, trakasserier och påtryckningar. Med hot, övervakning och förment rättsliga processer försöker man tysta de som uttrycker tankar och idéer som inte går i takt med makthavarna, eller som stör regimernas bild av världen och historien. Aleksijevitj har t ex tagit sig an kontroversiella ämnen som de kvinnliga soldaternas utsatthet i Röda armén under andra världskriget, soldaters och deras mödrars upplevelser av 80-talets invasion och krig i Afghanistan, och Tjernobylkatastrofen.

Nobelprisutdelningen sker varje år i Stockholm i december. Det ska inte partipolitiseras. Däremot är det en chans att inte bara lyfta fram Stockholm som Nobels och Nobelprisets hemstad, utan även för Stockholm att lyfta fram det fria ordet och yttrandefriheten.

Stockholm har sedan 1998 tagit emot fristadsförfattare, numera inom nätverket ICORN. Detta program bör utökas, med fler platser och till fler konstarter. Även konstnärer och musiker ska t ex kunna tas emot. Vi liberaler har särskilt uppmärksammat förföljda musikers behov av en fristad.

Musikskapare blir ofta en måltavla för politisk förföljelse från antidemokratiska krafter, då musiken med sitt ofta lätt spridda och förståeliga uttryck inte sällan blir ett viktigt uttryckssätt för demokratiska rörelser. Freemuse, en organisation som arbetar för utsatta musiker och kartlägger förföljelse, konstaterade under 2014 ett 90-tal övergrepp av nationella eller lokala myndigheter – från censur till bortförande, tortyr eller död. I topp ligger närbelägna länder som Ryssland och Turkiet, jämte Kina. I arabvärlden har vi de sista åren sett hur flera musiker har mördats.

Musikernas uttryckssätt och de förföljelser de utsätts för varierar, men alla har de uppfattats som hot mot de som har makten i deras hemländer. Och försök har gjorts att tysta dem. Det gäller såväl ryska Pussy Riot som marockanske Mouad Belghouat som dömts till flera fängelsestraff för sin rap, och Ali Cham som i somras tvingades fly Gambia efter att ha släppt en regimkritisk låt.

När Folkpartiet ansvarade för kulturpolitiken i staden fick Kulturhuset Stadsteatern i uppdrag att utvidga fristadsprogrammet till att också omfatta musiker. Efter valet har ännu inget hänt, medan Malmö och Göteborg har tagit emot fristadsmusiker.

10 december mottar Svetlana Aleksijevitj litteraturpriset och firas sedan med övriga Nobelpristagare i Blå hallen i Stadshuset. Redan dessförinnan bör vi i samma Stadshus ta beslut om att utvidga fristadsprogrammet. Skyddet för det fria ordet behöver stärkas.

Rasmus Jonlund (FP), vice ordförande i kulturnämnden Stockholm

Hanna Gerdes (FP), ledamot i kulturnämnden Stockholm

Anne-Lie Elfvén (FP), ersättare i kulturnämnden Stockholm

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *