Digitaliseringsmiljard och valfrihetsrevolution

By | 2 juli, 2016

I Stockholm sker stora framsteg för en modern sjukvård, där digitaliseringen är en naturlig del. Nu lyfter Liberalerna digitaliseringen av vården även på den nationella nivån. En miljard i en ny Sverigeförhandling för välfärdens tekniska infrastruktur ska stödja landstingens och kommunernas omställning till moderna digitala verktyg – men framför allt ska digitaliseringen möjliggöra framtidens stora valfrihetsreformer. Det är de liberala landstingsråden Daniel Forslunds och Anna Starbrinks övertygelse.

Daniel_Forslund_IT

I en modern sjukvård ska patienter själva kunna bli mer delaktiga, t ex med hälsoappar.

– I dag är IT i vården ofta något krångligt som lägger hinder i vägen. Det ska vi ändra på – i Stockholm har vi redan satt igång en rejäl kraftsamling. Nu satsar Liberalerna på digitaliseringen av vården även nationellt. Det kommer förenkla avsevärt för personalen, men framför allt innebär det nya stora möjligheter för patienter att få makt över sin tillvaro, berättar Anna Starbrink (L). Förutom hälso- och sjukvårdslandstingsråd i Stockholm är hon ordförande i partiets nationella välfärdskommission.

Under beteckningen 3R samarbetar Stockholms läns landsting, Västra Götaland och Skåne för att skapa framtidens vårdinformationssystem. Stockholm och Västra Götaland har också nyligen fattat beslut om att investera vardera 2,2 miljarder kronor i ett nytt så kallat kärnsystem för vården. Men digitaliseringen av vården ska inte ses som en kostnad, utan kommer på sikt medföra stora samhällsvinster. Med moderna digitala arbetsverktyg för vårdpersonalen och nya vårdformer som videobesök hos läkaren kan vården spara uppemot 180 miljarder, enligt en färsk rapport från företaget McKinsey. (Se t ex DN: Mer digitalisering kan spara miljarder.)

Det handlar inte bara om att investera i ny teknik, utan lika mycket om att rensa bort och skrota många gamla krångliga IT-system som varje dag stjäl viktig tid från vårdpersonalen. I Stockholm är målet att ta bort minst hälften av de över 1 600 system som finns i sjukvården bara i vårt län. Moderna digitala beslutsstöd kommer underlätta vardagen för alla som arbetar i vården. Distriktssköterskor på hembesök ska kunna använda en iPad för att dokumentera, istället för att skriva ut och bära med tjocka buntar papper. Läkare och sjuksköterskor ska inte behöva faxa eller posta över uppgifter mellan olika vårdgivare utan lita på att livsviktig information snabbt och enkelt finns tillgänglig. Men det är dock inte det enda som krävs för en framgångsrik digitalisering.

– Människor måste kunna utnyttja digitaliseringens stora möjligheter, även som patienter. En modern hälso- och sjukvård måste ge mig som enskild människa flexibla möjligheter att träffa läkaren, ta del av min journal eller förse vården med mina egna hälsodata – digitalt, säger innovationslandstingsrådet Daniel Forslund (L).

Valfriheten, enligt Liberalerna, ska i framtiden inte bara handla om t ex vilken husläkare du träffar, utan hur du träffar läkaren. Beroende på dina behov och vilken situation du befinner dig i, ska du kunna välja mellan videosamtal, e-tjänst, telefon, eller ett fysiskt besök på mottagningen. Digitala behandlingsformer ska främjas, där t ex internetpsykiatri har gått i bräschen.

För att hela landet ska kunna hänga med i utvecklingen föreslår Liberalerna nationellt nu en digitaliseringsmiljard till vården. Landsting ska kunna få stöd för att investera i ny digital infrastruktur. Och genom att göra det obligatoriskt för vårdgivare att erbjuda fler moderna kontaktvägar kan både valfriheten och tillgängligheten värnas, både i tätbefolkade och glesbefolkade delar av landet.