”Det går visst att flytta ut myndigheter”

By | 11 november, 2015
Om regeringen och de rödgrönrosa i Stockholms stadshus menar allvar med sitt tal om ett Sverige, och ett Stockholm, måste de skapa fler arbetsplatser i ytterstaden, skriver Lotta Edholm (FP) på SvD Brännpunkt idag.

Hela artikeln publiceras nedan.

FP: Det går visst att flytta ut myndigheter

Under Alliansens tid i regeringen och i majoritet i Stockholms stadshus 2006–2014 påbörjades ett arbete med att flytta statliga myndigheter och kommunala förvaltningar från innerstad till ytterstad. Argumenten bakom förvaltningsflyttarna ut från innerstaden är flera. Detta bidrar bland annat till att stärka bilden av att hela staden är attraktivt att flytta till och investera i. Med större dagbefolkning i ytterstaden ökar också serviceunderlaget vilket skapar fler jobb. Lokaler i innerstaden kan frigöras till annat än kontor, till exempel till bostäder, förskolor och skolor, som det råder brist på i många snabbväxande stadsdelar.

Alliansen i Stockholms stadshus tog därför initiativ till att flytta åtta förvaltningar och bolag. Den dåvarande Alliansregeringen beslöt samtidigt 2013 att i ett första steg flytta Diskrimineringsombudsmannen till Tensta eller Rinkeby. Dessa ambitioner verkar tyvärr inte delas av de rödgröna partierna. Det rödgrönrosa styret i stadshuset har stoppat bolaget Stokabs flytt till Kista och flytten av de tekniska förvaltningarna från Kungsholmen till området söder om Gullmarsplan. Och häromveckan blev det klart att DO flyttar till en lokal i Solna. Bakom allt vackert tal om ett Sverige – och ett Stockholm – som håller samman ekar det väldigt tomt. Och de konkreta politiska åtgärderna lyser totalt med sin frånvaro.

I Stockholm finns ett antal stadsdelar som utmärks av hög arbetslöshet, där de boende har en lägre utbildningsnivå än på andra håll och där bidragsberoendet är högt. Segregationen inom storstäderna innebär en allvarlig utmaning som både staten och kommunen måste arbeta för att lösa. Alliansen har försökt vända den utvecklingen genom fokus på en snabbare väg till jobb och bättre anpassad skolgång, bättre sfi-undervisning och yrkesutbildning. På senare år har vi kunnat se en positiv utveckling i stadsdelar som Tensta, Rinkeby och Husby. Sysselsättningen i dessa stadsdelar ökade mellan 2006 och 2014. Men mycket stora sociala utmaningar kvarstår. De som skaffar sig jobb flyttar i dag ofta från områdena. Den utvecklingen måste vändas, och fler arbetsplatser och större dagbefolkning behövs.

Det var därför väldigt förvånande när demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) tillkännagav att DO:s planerade flytt till ytterstaden ställts in. I stället kommer myndigheten, som sagt, att flytta till Solna. Bah Kuhnke påstod i SVT Rapport den 20 februari att lokalerna i ytterstaden som var tilltänkta var för dyra. Men den hyra som DO skulle ha fått betala i Tensta var flera hundralappar lägre per kvadratmeter än den lokal i Solna man nu flyttar till. Uppgifterna från demokratiministern är således enbart svepskäl. Man väljer att acceptera en högre hyra för att DO ska få ”slippa” flytta till Järva.

Regeringen skickar genom detta besked en mycket märklig signal: att södra Järva inte är en lämplig plats för statligt anställda att arbeta på. Det bidrar knappast till att minska utanförskapet. Tvärtom medverkar regeringen på detta sätt till att denna del av Stockholm stigmatiseras ytterligare.

Regeringen och den rödgrönrosa majoriteten i stadshuset måste tänka om. Det saknas verkligen inte tänkbara kontorslokaler i ytterstadsdelarna. Folkpartiet liberalerna har redan tidigare föreslagit ett antal fastigheter eller lokaliseringar dit statliga myndigheter efter anpassningar skulle kunna flytta. Vi hade till exempel gärna sett att Diskrimineringsombudsmannen hade flyttat till Bredbyskolan på Järva. Byggnaden skulle fortfarande kunna användas som lokal för en statlig myndighet, exempelvis Tillväxtverket.

Det finns vidare flera lediga objekt i ytterstaden i den storleksordning som krävs för myndigheter och förvaltningar. Faktum är att det i skrivande stund, på kontorssajten Objektvision, finns nästan 400 lediga lokaler i Stockholms ytterstad. En del av dessa lokaler tillhör dessutom Stockholms stads fastighetskontor och allmännyttiga bostadsbolag. Det enda som egentligen saknas är politisk vilja.

Om så bara en eller ett par myndigheter förmås att flytta ut från innerstaden skulle det kunna få positiva konsekvenser för hela Stockholm. Det skulle ge mer pengar till myndigheternas verksamhet, i stället för till lokalkostnader, och ett högre serviceunderlag i ytterstadsdelarna. Signalen skulle bli att hela Stockholm är attraktivt att verka och investera i. Det är dags för regeringen, och den rödgrönrosa majoriteten i stadshuset, att våga ta strid för ytterstaden i handling. Inte bara i ord.

Lotta Edholm (FP), gruppledare och oppositionsborgarråd

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *