Category Archives: Välfärd

Åslund (L): Ge äldre med mycket hemtjänst rätt till äldreboende

    För att fler äldre stockholmare som vill ska få flytta till ett äldreboende föreslår Liberalerna en förändring av riktlinjerna för biståndsbedömning. Huvudregeln i Stockholm idag är att den äldre ska bo kvar i sitt vanliga boende så långt det är möjligt. Liberalerna vill att en brytpunkt införs i riktlinjerna, vilket innebär att en… Read More »

Regeringen sviker ensamstående kvinnor som vill ha barn

  1 april blir insemination en laglig möjlighet för ensamstående kvinnor som vill ha barn. Finansieringen och implementeringen av reformen brister dock på flera punkter. Vare sig den rödgröna regeringen eller S-ledda Sveriges Kommuner och Landsting agerar. – Vi vill ha en jämlik vård mellan människor och över hela Sverige – då ska ensamstående kvinnor… Read More »

Miljonsatsning på reumatologi, forskning och vård

En ny akademisk vårdenhet för patienter med reumatisk sjukdom öppnar i maj på Sabbatsbergs sjukhus i Stockholm, som en del av Framtidens hälso- och sjukvård. Delar av vård, forskning och utbildning som idag bedrivs på akutsjukhusen flyttar till öppenvården. – Den akademiska öppenvårdsenheten för reumatologi blir första gången vi för ut universitetssjukvård utanför ett akutsjukhus.… Read More »

Rasism oacceptabelt i vården

Alla människor som söker vård i Sverige ska vara trygga i att få ett bra bemötande – oavsett kön, hudfärg eller bakgrund. De läkare som Aftonbladet skriver om i sin granskning av rasism i vården verkar inte ha uppfattat det grundläggande uppdraget. Det finns inte utrymme för rasister i svensk skattefinansierad hälso- och sjukvård. Med… Read More »

Första videobesöket hos husläkaren

Idag fick innovationslandstingsrådet Daniel Forslund (L) möjlighet att vara den förste som provar att göra ett vårdbesök via video för att testa den nya teknik som snart blir tillgänglig för länets patienter. Naturligtvis fångat på film! – Det var fantastiskt enkelt och smidigt att använda tjänsten, det krävs ingen teknisk förkunskap att tala om utan… Read More »

Liberalerna säger nej till nedläggning av Vintertullens äldreboende

Majoriteten på Södermalm planerar för en hastig nedläggning av Vintertullens vård- och omsorgsboende. Beslutet väntas fattas på nästa sammanträde i Södermalms stadsdelsnämnd (17/3). Liberalerna anser att nedläggningen måste stoppas. Behovet av äldreboendeplatser är stort i Stockholms stad och då kan staden inte göra sig av med de platser som finns. Risken för att fler äldre… Read More »

Funkisråden måste ges bättre förutsättningar

Liberalerna anser inte att råden för funktionshinderfrågor tillåts fungera som det är tänkt i Stockholm. I en del fall kommer synpunkterna inte politikerna till del i tid. Vid flera tillfällen har råden lyft viktiga synpunkter i ärenden som sedan inte tas till vara och som kommer de förtroendevalda till del först efter att beslut har… Read More »