Category Archives: Skola

Rödgrönrosa stoppar nya förstelärare

Med regeringens vårbudget gick Stockholm miste om ungefär 500 förstelärartjänster. Folkpartiet vill att Stockholms stad skapar lokala förstelärartjänster som kompenserar bortfallet av statligt finansierade tjänster. I utbildningsnämnden röstade den rödgrönrosa majoriteten emot förslaget. Med regeringens vårbudget avbröts utökningen av antalet förstelärartjänster i förtid. För Stockholms del innebär det att man gick miste om ungefär 500… Read More »

Så gick det för Stockholms skolor 2014/2015

De första preliminära betygsresultaten för eleverna i Stockholms kommunala skolors årskurs 9 för år 2014/2015 är nu klara. Andelen elever som får godkänt betyg i samtliga ämnen har förbättrats enligt de första resultaten liksom genomsnittsbetygen, medan andelen som blir gymnasiebehöriga ligger kvar på samma nivå som 2013/2014 enligt de preliminära siffrorna. Andelen elever som blev behöriga till… Read More »

Lärarna förlorare i årets löneförhandlingar

Årets löneöversyn i Stockholms stad är avslutad. Löneökningsutrymmet för stadens lärare blir endast 2,6 procent. Löneökningen för lärare ligger i nivå med de genomsnittliga ökningarna för samtliga yrkesgrupper i staden och ligger lägre än för till exempel Kommunal. Den rödgrönrosa majoriteten avslutar därmed stadens satsning på att prioritera högre lärarlöner. – Sverige står inför en lärarkris.… Read More »

Att styra en kommun med hjälp av hållbarhet

Efter valet styrs Sigtuna kommun av Folkpartiet i koalition med Socialdemokraterna och Miljöpartiet (att jag räknade upp oss först beror inte på att vi är störst, tyvärr). Vår gemensamma reformiver är stor, en av de frågor vi direkt gav oss på är hur kommunens målsättningar ska formuleras. Utgångspunkten är att mål ska formuleras på ett… Read More »

OECD-rapport: Kunskapsreformerna måste fortsätta

De reformer som gjorts för att stärka läraryrket måste värnas och fördjupas. Den statliga styrningen av skolan behöver bli vassare. Samsynen om att skolans kunskapsuppdrag är viktigt behöver bli större. Det är några huvudpunkter ur den rapport som OECD och Pisa-chefen Andreas Schleicher på måndagen lämnade över till regeringen. Enligt OECD behövs bland annat ett nytt… Read More »

Ge Stockholm fler förstelärare

Med regeringens vårbudget avbryts utökningen av antalet förstelärartjänster. För Stockholms del innebär det att man går miste om mellan 500 och 700 förstelärartjänster. Folkpartiet vill att Stockholms stad skapar lokala förstelärartjänster som kompenserar för bortfallet av statligt finansierade tjänster. Införandet av karriärtjänster av har gjort det möjligt för skickliga lärare att göra karriär utan att… Read More »