Category Archives: Skola

Ta inte bort det fria gymnasievalet

Den rödgrönrosa majoriteten i Stockholms stadshus överväger att införa inskränkningar i det fria gymnasievalet i Stockholms län. Det skulle till exempel kunna handla om att ta bort möjligheten för en elev som bor i Huddinge kommun att söka till det samhällsvetenskapliga programmet på Södra Latins gymnasium eller en annan populär utbildning. Detta eftersom en del utbildningar… Read More »

Sämre syskonförtur efter årsskiftet

Den rödgrönrosa majoriteten i Stockholm har beslutat att inskränka syskonförturen i skolvalet. Tidigare gällde förturen upp till och med att det äldre syskonet går i årskurs 5, men inför skolvalet 2016 skärs den ned till årskurs 3. Lotta Edholm (L) menar att det kan bli en kalldusch för föräldrar som ska välja skola till det… Read More »

Nytt förslag för fler förskollärare

Liberalerna i Stockholm föreslår att staden utreder möjligheterna att finansiera fler platser på förskollärarutbildningen, för att kunna anställa fler förskollärare i stadens förskolor. Regeringen tar inte sitt ansvar för att råda bot på lärarbristen, tycker Lotta Edholm (L). Bakgrunden är att regeringen dragit ned på antalet platser på regionens förskollärarutbildningar samtidigt som bristen på förskollärare är mycket stor.… Read More »

​Edholm (FP): Granska skolskjutsarna i Stockholms stad

Under hösten har ett stort antal brev från föräldrar med vittnesmål om problem med Stockholms stads skolskjutsar inkommit till Folkpartiet. Redan hösten 2014 ville Folkpartiet liberalerna att avtalet skulle rivas upp. Nu kräver Lotta Edholm (FP) att en förnyad undersökning av hur skolskjutsentreprenören Samtrans lever upp till kvalitetskraven. –   Det är stadens skyldighet att se till… Read More »

Risk för lärarlönesvek i Stockholm

I dagarna har regeringen presenterat förutsättningarna för den satsning på lärarlöner som de tidigare aviserat. Folkpartiet konstaterar att en förutsättning för att staten ska satsa på lärarlönerna fortfarande sägs vara att kommunerna själva prioriterar lärarlönerna. Socialdemokraterna i Stockholms stadshus har avslutat den satsning på lärarlönerna som Folkpartiet initierade i majoritet och har inte avsatt medel… Read More »

Liberal budget för Stockholms stad presenterad

Folkpartiet liberalerna presenterar idag sitt förslag till budget för Stockholms stad 2016. Det liberala budgetförslaget innehåller satsningar för lärare och socialsekreterare liksom högre mål och förstärkt kapacitet för bostadsbyggandet. Budgetförslaget innehåller även förstärkningar inom äldreomsorgen och inom integrationsområdet. Folkpartiet liberalerna föreslår ingen skattehöjning jämfört med 2015. SVT rapporterar bl.a. här. – Vi behöver fortsätta att… Read More »