Category Archives: Senaste nytt

Kvaliteten avgör Sveriges största psykiatriupphandling

100 procent kvalitet till ett fast pris är utgångspunkten när landstinget ska upphandla sex olika psykiatriavtal för vuxna och barn. Avtalen omfattar i dag 377 000 besök men nu utökas beställningarna kraftigt, framför allt i de södra delarna av länet med en ökning från 101 500 till 132 000 besök. Dessutom fördubblas vårdbesöken vid ångest-… Read More »

Vad är majoritetens svar på otryggheten på Eriksdalsbadet?

Under hösten 2015 och januari 2016 har det förekommit ökande problem med sexuella trakasserier på Eriksdalsbadet. Ett fall med rubriceringen våldtäkt har nyligen rapporterats. Liberalerna kräver omfattande åtgärder för att trygga besökarna från övergrepp. – Mot bakgrund av vad som framkommit om problemen välkomnar jag att polisen får ett tydligt uppdrag att röra sig inne… Read More »

Många stockholmare nöjda med sin husläkare

De flesta stockholmare är nöjda med vården från husläkarna. I den nationella patientenkäten är invånarna i Stockholms län nöjdare än svenskarna i allmänhet på alla punkter. 82 procent har ett positivt helhetsintryck, 84 procent är positiva till tillgängligheten och 86 procent är nöjda med respekt och bemötande. – I Stockholm är det oftast lätt att… Read More »

Jämställdhetspris ska ge mer likvärdig vård

För att uppnå en likvärdig vård oavsett kön, har Liberalerna tagit initiativ till ett nytt jämställdhetspris för hälso- och sjukvården i Stockholms län. – Att ge alla invånare en likvärdig vård är ett ständigt pågående arbete. Vår kunskap ökar ständigt liksom våra verktyg för att stötta likvärdighet med t.ex läkemedel och andra behandlingar. Vårt nya jämställdhetspris… Read More »

Landstinget jagar fler stockholmares blod

Sjukvården i Stockholms län behöver fler blodgivare. I februari nyöppnar landstinget Blodcentralen, som blir Sveriges största, vid knutpunkten Odenplan. Antalet britsar ökar med 40 procent. Fler åtgärder görs också för att öka antalet blodgivare och minimera risken för att brist på blod ska uppstå – bland annat kan blodgivare få SMS med tack, när just… Read More »

Ta inte bort det fria gymnasievalet

Den rödgrönrosa majoriteten i Stockholms stadshus överväger att införa inskränkningar i det fria gymnasievalet i Stockholms län. Det skulle till exempel kunna handla om att ta bort möjligheten för en elev som bor i Huddinge kommun att söka till det samhällsvetenskapliga programmet på Södra Latins gymnasium eller en annan populär utbildning. Detta eftersom en del utbildningar… Read More »