Category Archives: Senaste nytt

Liberalerna: Stoppa stöket på våra bad

Den politiska ledningen måste agera i frågan om stökiga bad, annars blir de könsuppdelade poolerna kanske överflödiga – hela baden riskerar att bli herravdelningar. Idag skriver Anna Starbrink (L), landstingsråd, och Lotta Edholm (L), oppositionsborgarråd, på Metros debattsida om stöket på våra badhus. Hela artikeln återfinns nedan: Vad som skulle bli ett trevligt besök med barnen och… Read More »

Ordentliga fördyringar för ifrågasatt Nobelbygge

Den 10 mars behandlar Stockholms stads exploateringsnämnd planerna på ett Nobelcenter på Blasieholmen. Liberalerna är emot planerna i sin nuvarande utformning. Nu står det också klart att bygget blir betydligt dyrare än tidigare planerat. Staden har också i förhandlingarna med Nobelstiftelsen erbjudit sig att betala en del kostnader som normalt tillfaller byggaren. – Kostnaden för… Read More »

Edholm (L): Regelförenkla för fler bostäder

Regeringen måste regelförenkla för ökat byggande. Stockholms partier bör ställa sig bakom Boverkets krav på humanitärt undantagstillstånd i Plan- och bygglagen, vilket innebär att delar av PBL temporärt kan sättas ur spel för att korta ledtider för byggande. Det menar Liberalerna i ett förslag till Stockholms kommunstyrelse. – Mot bakgrund av flyktingsituationen måste vi genomföra… Read More »

Liberalerna föreslår projekt Blåljuskompisar

Liberalerna föreslår att Stockholms stad tar ansvar för att samordna och utveckla ett regelbundet förebyggande samarbete ”Blåljuskompisar”, mellan blåljusmyndigheter och skolor i Järva för att förhindra blåljusattacker. – Vi föreslår ett särskilt projekt i Järva där ungdomar på glid till exempel får följa med och se hur brandförsvaret jobbar i praktiken. Detta kräver att socialtjänsten… Read More »

Ingen begravningsskattechock för stockholmarna

Regeringen har lyssnat på Liberalerna och valt att inte ta med Stockholm i systemet med enhetlig begravningsavgift. Det meddelade regeringen sent igår. Hotet om ytterligare en skattepålaga mot stockholmarna, där begravningsväsendet drivs för en lägre kostnad, är därmed avvärjt. –   Jag välkomnar att regeringen efter Liberalernas kritik har avstått från att ytterligare komplicera livet för stockholmarna. Vi har… Read More »

Edholm/Ljung (L): Stoppa rivningen av Stureplan

I Stockholms stadsbyggnadsnämnd finns omfattande planer på ombyggnation och rivning av fastigheter vid Stureplan, i kvarteret Sperlingens backe. Planerna är nu ute på programsamråd och ska klubbas i Stockholms stadsbyggnadsnämnd under våren. Projektet får nu kritik av sakägare i området. I remissvar som nu har inkommit menar hyresgäster och fastighetsägare i området att de verksamheter… Read More »

Liberalerna välkomnar nya riktlinjer om evenemangsstöd

Idag antogs nya riktlinjer för Stockholms stads evenemangsstöd i det kommunala bolaget Stockholm Business Region, SBR. Förändringen tillkommer på initiativ av Liberalerna, efter att det uppdagats att evenemangsstödspengar försvunnit under 2015. – Det är ett välkommet uppvaknande att man lyssnat på Liberalerna och nu skärper kontrollen över evenemangsbidragen i Stockholm. Stockholmarnas skattepengar ska inte lättvindigt delas ut… Read More »