Category Archives: Lotta Edholm

Vad är majoritetens svar på otryggheten på Eriksdalsbadet?

Under hösten 2015 och januari 2016 har det förekommit ökande problem med sexuella trakasserier på Eriksdalsbadet. Ett fall med rubriceringen våldtäkt har nyligen rapporterats. Liberalerna kräver omfattande åtgärder för att trygga besökarna från övergrepp. – Mot bakgrund av vad som framkommit om problemen välkomnar jag att polisen får ett tydligt uppdrag att röra sig inne… Read More »

Ta inte bort det fria gymnasievalet

Den rödgrönrosa majoriteten i Stockholms stadshus överväger att införa inskränkningar i det fria gymnasievalet i Stockholms län. Det skulle till exempel kunna handla om att ta bort möjligheten för en elev som bor i Huddinge kommun att söka till det samhällsvetenskapliga programmet på Södra Latins gymnasium eller en annan populär utbildning. Detta eftersom en del utbildningar… Read More »

Sextrakasserier kan inte accepteras

Liberalernas Rasmus Jonlund (L) vill ha svar på hur staden kommer att se till att ungdomsfestivalen We Are Stockholm och liknande evenemang genomförs på ett säkert sätt och vilken dialog som finns med polisen. Detta med anledning av händelserna med sexuella trakasserier på Stockholms stads ungdomsfestival We Are Sthlm som flera medier idag rapporterar om.… Read More »

Könssegregerade pooler ger inte jämställdhet

På torsdagen meddelade Eriksdalsbadet, beläget på Södermalm i Stockholm, att man inför könssegregering i två av sina tre bubbelpooler. Lotta Edholm (L) tycker att det är fel väg att gå. Antalet ”incidenter” kopplade till ofredanden och tafsande har ökat och den samlade bilden har nu lett till att man skapar separata pooler för män och… Read More »

Sämre syskonförtur efter årsskiftet

Den rödgrönrosa majoriteten i Stockholm har beslutat att inskränka syskonförturen i skolvalet. Tidigare gällde förturen upp till och med att det äldre syskonet går i årskurs 5, men inför skolvalet 2016 skärs den ned till årskurs 3. Lotta Edholm (L) menar att det kan bli en kalldusch för föräldrar som ska välja skola till det… Read More »

Agera mot Samtrans

År 2014 tog Samtrans över ansvaret för turbundna resor för boende i Stockholms kommun. Upphandlingen handlar om att barn och vuxna med olika funktionsnedsättningar ska kunna ta sig till sina skolor och dagliga verksamheter. Men problemen sedan Samtrans tog över har varit stora och redan på hösten 2014 krävde Liberalerna att majoriteten skulle agera. Nu uppmanar… Read More »

Inför undantag i PBL för ökat byggande

Regeringens expertmyndighet Boverket ber nu regeringen införa en möjlighet till undantag i byggreglerna vid dagens höga flyktingströmmar, så att kommunerna ges praktisk möjlighet att snabbt bygga de t.ex. bostäder som behövs. Liberalerna ställer sig bakom förslaget, vilket DN idag skriver om. – Mot bakgrund av flyktingsituationen måste vi genomföra regelförenklingar. Regeringen bör temporärt undanta lagkrav som… Read More »