Category Archives: Daniel Forslund

Storslam för smarta e-tjänster i vården

Två nya e-tjänster för personer med ledbesvär eller reumatisk sjukdom har belönats med MedTech Awards. Personer som oroas för ledbesvär kan göra ett test på ontilederna.nu. Patienter med reumatiska sjukdomar kan själva beställa prover och ta del av provsvar genom PEP – patientens egen provtagning. Även mobil journalföring med iPad, försöksverksamhet vid Väddö vårdcentral, har… Read More »

Kontantfri sjukvård måste vara möjlig

Vårdgivare måste ha möjlighet till kontantfri hantering av patientavgifter. Landstingen bör samtidigt säkerställa möjligheterna att betala avgifterna kontant på ett lättillgängligt sätt. Regelverk och praxis behöver bli tydligare och vid behov måste riksbankslagen ändras, menar innovationslandstingsrådet Daniel Forslund (FP) efter en dom i högsta förvaltningsdomstolen. – Vi rör oss alltmer mot ett kontantfritt samhälle samtidigt… Read More »

Succé för vårdens nya innovationsfond

Ansökningarna har strömmat in till landstingets nya innovationsfond. 32 projekt beviljas nu stöd på sammanlagt 10 miljoner kronor, för att förhoppningsvis kunna ge konkreta förändringar och verktyg till sjukvården. – Det är fantastiskt roligt att vi på bara några veckor har fått in över hundra ansökningar som uppfyllde våra kriterier. 32 av dem får nu… Read More »

Daniel Forslund (FP) leder kraftsamling för framtidens IT i vården

Stockholms läns landsting, Västra Götalandsregionen och Region Skåne går samman för att ta fram en ny helhetslösning för vårdens IT och informationshantering. En modern informationsmiljö ska skapas för att ge vårdpersonal bättre arbetsmiljö och patienterna en säkrare vård med större möjlighet till insyn och delaktighet. Innovationslandstingsrådet Daniel Forslund (FP) har nu valts till ordförande i… Read More »

Historisk satsning på modernisering av vårdens IT-system

För att ge patienter och vårdpersonal moderna och välfungerande IT- och informationssystem avsätter Stockholms läns landsting 3 miljarder kronor för en genomgripande teknisk uppgradering under åren 2016-2019. Det är en strategisk investering för framtidens vårdinformationsmiljö, inom ramen för samarbetet 3R med Västra Götalandsregionen och Region Skåne. – Patienterna och alla som arbetar i vården förtjänar… Read More »

Landstinget bjuder in till innovation

Som första landsting lanserar Stockholms läns landsting en plattform för företag och personer med innovativa lösningar och e-tjänster för vården. Health Innovation Platform, HIP, invigs på torsdag 5 mars av innovationslandstingsrådet Daniel Forslund. – Vården har stort behov av innovativa IT-lösningar. Jag är glad att vi med HIP kan erbjuda verktyg som gör det möjligt… Read More »