Category Archives: Bygga och bo

Bygga och bo i Stockholm. Här kan du läsa om bostäder i Stockholm och byggandet av framtidens Stockholm. Stockholm utvecklas snabbt med kollektivtrafik och utbyggnad av stadsdelar och förtätning av befintliga stadsdelar. Hur är det att bo i Stockholm och vad behover du veta. Stockholmsbloggen ger dig svaren på dina bostadsfrågor i Stockholms län

Danielsson (L): Bygg bort segregationen i Stockholm

De rödgrönrosa i Stockholms stadshus vill bygga bort bostadskrisen genom att låta allmännyttan bygga 5 000 nya lägenheter där allmännyttan redan är stark. Det vill säga områden som redan i dag har en hög andel hyresrätter ska få en än högre andel. Ansvarigt borgarråd, Ann-Margarethe Livh (V), har uppenbarligen inte gjort sin hemläxa och lyssnat… Read More »

Inför undantag i PBL för ökat byggande

Regeringens expertmyndighet Boverket ber nu regeringen införa en möjlighet till undantag i byggreglerna vid dagens höga flyktingströmmar, så att kommunerna ges praktisk möjlighet att snabbt bygga de t.ex. bostäder som behövs. Liberalerna ställer sig bakom förslaget, vilket DN idag skriver om. – Mot bakgrund av flyktingsituationen måste vi genomföra regelförenklingar. Regeringen bör temporärt undanta lagkrav som… Read More »

Liberalerna: Bygg fler bostäder i City

Bygg fler bostäder i City, tycker Liberalerna. Genom den så kallade ”Bostadskvadraten” ska målet vara att var fjärde ny kvadratmeter som tillkommer i City ska gå att bo i. Den linjen driver partiet när planerna för Hästskon 12, SEB-huset vid Sergels torg, nu debatteras. Liberalerna vill säkerställa att 40 000 lägenheter i Stockholm börjar byggas… Read More »

Den trafikpolitiska arbetsgruppen har börjat sitt arbete

Förbundsstyrelsen i Stockholms län har som en del i Liberalernas förnyelseprocess valt att tillsätta en trafikpolitisk arbetsgrupp under ledning av Sara Svanström. Sara är sedan cirka ett år vice ordförande i landstingets trafiknämnd, och hon ser fram emot arbetet med att ta fram ett nytt trafikpolitiskt program. – Att arbeta med kollektivtrafikfrågor i Stockholm är… Read More »

Äntligen är den framtida skärgårdstrafiken i hamn

I veckan fattade landstingets trafiknämnd beslut om tilldelningsbeslut i upphandlingen av sjötrafiken i Stockholms skärgård. Det har varit en lång process, men nu är beslut äntligen fattat. Efter att den förra upphandlingen avbröts efter kritik, inte bara från vår sida, utan även från fastboende, näringsidkare och skärgårdsorganisationer så har trafikförvaltningen gjort ett bra jobb med… Read More »

2015 – Ett förlorat år för Stockholm?

Folkpartiet liberalerna har granskat hur det går för den rödgrönrosa majoriteten i Stockholms stadshus. Granskningen visar att de rödgrönrosa sannolikt kommer att missa sina mål på flera viktiga områden. Granskningen grundar sig i den kvalitetsuppföljning som alla nämnder upprättar efter årets första åtta månader, där förvaltningarna själva beskriver hur man bedömer att hela året kommer att gå. På… Read More »

”Var fjärde ny kvadratmeter i City ska gå att bo i”

Bygg fler bostäder i City, förstärk planeringskapaciteten – och låt byggherrarna själva bli mer aktiva i utformandet av nya detaljplaner. Det är några av de liberala byggförslagen i Folkpartiets budget för Stockholms stad 2016, som ska debatteras i kommunfullmäktige nästa vecka. Folkpartiet liberalerna vill säkerställa att 40 000 lägenheter börjar byggas innan slutet av 2018.… Read More »