Category Archives: Bygga och bo

Bygga och bo i Stockholm. Här kan du läsa om bostäder i Stockholm och byggandet av framtidens Stockholm. Stockholm utvecklas snabbt med kollektivtrafik och utbyggnad av stadsdelar och förtätning av befintliga stadsdelar. Hur är det att bo i Stockholm och vad behover du veta. Stockholmsbloggen ger dig svaren på dina bostadsfrågor i Stockholms län

Liberalerna i Stockholm, Göteborg och Skåne säger nej till höghastighetsbanor

Höghastighetsbanor i Sverige blir dyra och ineffektiva, och försvåra regional tågtrafik och bostadsbyggande i storstäderna. 300 miljarder till spårinvesteringar kunde användas betydligt bättre. Liberalerna i Stockholms län och övriga storstadsregioner vill att planerna på höghastighetsbanor i Sverigeförhandlingen skrotas. – Höghastighetsbanor kommer att sluka enorma resurser som kunde användas betydligt bättre. Planerna måste skrotas innan de… Read More »

Stockholms län borde bli egen region – nu

En statlig utredning föreslår ny regionindelning i Sverige. Liberalerna i Stockholms län vill att Stockholms läns landsting får ombildas till en egen region omedelbart, utan att invänta geografiska gränsdragningar på nationell nivå. – Stockholms län är redan en stor och dynamisk region. Det är hög tid att vårt landsting kan ombildas också till en formell… Read More »

Ordentliga fördyringar för ifrågasatt Nobelbygge

Den 10 mars behandlar Stockholms stads exploateringsnämnd planerna på ett Nobelcenter på Blasieholmen. Liberalerna är emot planerna i sin nuvarande utformning. Nu står det också klart att bygget blir betydligt dyrare än tidigare planerat. Staden har också i förhandlingarna med Nobelstiftelsen erbjudit sig att betala en del kostnader som normalt tillfaller byggaren. – Kostnaden för… Read More »

Edholm (L): Regelförenkla för fler bostäder

Regeringen måste regelförenkla för ökat byggande. Stockholms partier bör ställa sig bakom Boverkets krav på humanitärt undantagstillstånd i Plan- och bygglagen, vilket innebär att delar av PBL temporärt kan sättas ur spel för att korta ledtider för byggande. Det menar Liberalerna i ett förslag till Stockholms kommunstyrelse. – Mot bakgrund av flyktingsituationen måste vi genomföra… Read More »

Nya spår med Sverigeförhandlingen

Idag presenteras Sverigeförhandlingens förslag på trafikinvesteringar i Stockholmsregionen. Liberalerna gläds över viktiga delar som Spårväg syd, nya tunnelbanor och Österleden. – Liberalerna har länge lyft fram och förespråkat att tunnelbanans röda linje ska dras vidare till Täby samt att spårväg syd mellan Flemingsberg och Älvsjö ska genomföras. Det är därför väldigt glädjande att just dessa… Read More »

Edholm/Ljung (L): Stoppa rivningen av Stureplan

I Stockholms stadsbyggnadsnämnd finns omfattande planer på ombyggnation och rivning av fastigheter vid Stureplan, i kvarteret Sperlingens backe. Planerna är nu ute på programsamråd och ska klubbas i Stockholms stadsbyggnadsnämnd under våren. Projektet får nu kritik av sakägare i området. I remissvar som nu har inkommit menar hyresgäster och fastighetsägare i området att de verksamheter… Read More »

Liberalerna öppnar för enhetstaxa i SL

Liberalerna i landstinget vill införa ett enklare taxesystem än i dag – ett system som både är rättvist och ger en stabil ekonomi för bättre kollektivtrafik. Ett enkelt, rättvist och smidigt taxesystem som ger tillräckliga intäkter för att säkra framtidens kollektivtrafik: det är Liberalernas utgångspunkt när priser och taxor i SL-trafiken ska nu ses över. –… Read More »