Category Archives: Anna Starbrink

Miljonsatsning på reumatologi, forskning och vård

En ny akademisk vårdenhet för patienter med reumatisk sjukdom öppnar i maj på Sabbatsbergs sjukhus i Stockholm, som en del av Framtidens hälso- och sjukvård. Delar av vård, forskning och utbildning som idag bedrivs på akutsjukhusen flyttar till öppenvården. – Den akademiska öppenvårdsenheten för reumatologi blir första gången vi för ut universitetssjukvård utanför ett akutsjukhus.… Read More »

Rasism oacceptabelt i vården

Alla människor som söker vård i Sverige ska vara trygga i att få ett bra bemötande – oavsett kön, hudfärg eller bakgrund. De läkare som Aftonbladet skriver om i sin granskning av rasism i vården verkar inte ha uppfattat det grundläggande uppdraget. Det finns inte utrymme för rasister i svensk skattefinansierad hälso- och sjukvård. Med… Read More »

Ja till utökat och permanent sprutbyte

  Mer sprutbytesverksamhet på fler platser och gärna mobil verksamhet: Stockholms läns landsting säger ja till utredningsförslagen om permanent sprutbyte utan kommunalt veto. Landstinget vill självt kunna bestämma var och i vilken omfattning sprutbyte ska kunna bedrivas. – Det måste bli enklare att få tillgång till sprutbyte för personer som injicerar droger. Vi delar helt… Read More »

Många stockholmare nöjda med sin husläkare

De flesta stockholmare är nöjda med vården från husläkarna. I den nationella patientenkäten är invånarna i Stockholms län nöjdare än svenskarna i allmänhet på alla punkter. 82 procent har ett positivt helhetsintryck, 84 procent är positiva till tillgängligheten och 86 procent är nöjda med respekt och bemötande. – I Stockholm är det oftast lätt att… Read More »

Jämställdhetspris ska ge mer likvärdig vård

För att uppnå en likvärdig vård oavsett kön, har Liberalerna tagit initiativ till ett nytt jämställdhetspris för hälso- och sjukvården i Stockholms län. – Att ge alla invånare en likvärdig vård är ett ständigt pågående arbete. Vår kunskap ökar ständigt liksom våra verktyg för att stötta likvärdighet med t.ex läkemedel och andra behandlingar. Vårt nya jämställdhetspris… Read More »

Landstinget jagar fler stockholmares blod

Sjukvården i Stockholms län behöver fler blodgivare. I februari nyöppnar landstinget Blodcentralen, som blir Sveriges största, vid knutpunkten Odenplan. Antalet britsar ökar med 40 procent. Fler åtgärder görs också för att öka antalet blodgivare och minimera risken för att brist på blod ska uppstå – bland annat kan blodgivare få SMS med tack, när just… Read More »

Fler ska få hjälp mot övervikt och fetma

Övervikt och fetma är ett stort hälsoproblem för många. Nu ökar landstinget insatserna genom handlingsprogrammet för 2016-2020, som fokuserar på att förebygga med kunskap, och på att utöka behandlingarna mot övervikt och fetma. En viktig satsning är utbyggt stöd till personer som genomgått viktreducerande kirurgi. Målet är att högst 25 procent av vuxna och 7… Read More »