Rasism oacceptabelt i vården

By | 7 mars, 2016

Alla människor som söker vård i Sverige ska vara trygga i att få ett bra bemötande – oavsett kön, hudfärg eller bakgrund. De läkare som Aftonbladet skriver om i sin granskning av rasism i vården verkar inte ha uppfattat det grundläggande uppdraget. Det finns inte utrymme för rasister i svensk skattefinansierad hälso- och sjukvård.

sjukvård_665x320Med bestörtning och vrede tar vi del av Aftonbladets rapporter, om läkare som klassar vissa personer som mindre intelligenta och ”lätt förståndshandikappade” på grund av deras ursprung. I det aktuella fallet handlar det om personer med somalisk bakgrund, men bedömningen tycks gälla alla människor från länder söder om Sahara. I ett mönster vi känner igen från historiens och nutidens värsta förtryckarregimer och rasistiska ideologier klär läkaren sina fördomar i förment vetenskaplig dräkt men det förändrar ingenting: Det handlar om fördomar, om ren och skär rasism. Och sådan hör inte hemma i vården.

Läkare som hävdar att vissa personer bara på grund av sitt ursprung har en annan intelligens eller andra egenskaper bryter mot två fundamentala principer för vården. Först och främst naturligtvis människosynen, att behandla alla lika. Men också mot principen om vetenskaplig förankring. I sådana utsagor som vi får ta del av via Aftonbladet finns vare sig människokärlek eller vetenskap – utan endast fördomar och rasism.

Fatima Nur (L).

Fatima Nur (L).

Läkare med rasistiska åsikter kan, som läkaren i reportaget, hävda att de inte gör skillnad på sina patienter utan behandlar alla lika. Det har vi mycket svårt att tro på. Det en person gör utanför jobbet kan inte lämnas utanför om det handlar om människosyn – allra minst i vårdande och medicinska yrken. Den fördomsfulle är den som är minst lämplig att själv bedöma om man låter fördomarna påverka sitt handlande. Även om man tror att man trots sina fördomar kan bemöta alla människor lika – hur ska någon någonsin våga lita på det? Vård är dessutom mer än den rent medicinska behandlingen och bedömningen. Redan vetskapen och misstanken om att läkaren du möter tycker att du är mindre värd påverkar naturligtvis vården.

Anna Starbrink (L).

Anna Starbrink (L).

All form av diskriminering måste bekämpas. Vårdens olika arbetsgivare måste agera tydligt och kraftfullt markera att rasism aldrig kan accepteras. Kollegor och andra i sådana personers omgivning har ett stort ansvar att rapportera varje övertramp. Det kan finnas chanser att reparera sig, om man uppriktigt ångrar vad man sagt och gjort, men uppförsbacken är lång för läkare och annan vårdpersonal som uttrycker sig rasistiskt. Ni kan inte få ha patientkontakter, och patientkontakter är vad vården går ut på. Och hur ska ni kunna arbeta tillsammans med alla i vården som har utländsk bakgrund, t ex från Somalia?

När patienternas tillit riskerar att skadas måste vården behandla rasister snabbt och kort. Det handlar om att upprätthålla förtroendet för en vård som står på alla människors sida.

Fatima Nur (L)
landstingspolitiker

Anna Starbrink (L)
hälso- och sjukvårdslandstingsråd